เงินปันผล


 แจ้งด้วยค่ะว่ากี่เปอร์เซนต์  เพื่อความโปร่งใส เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนตอบกระทู้เลย มีอะไรหรือครับผู้ตั้งกระทู้ สมาชิกคนหนึ่ง :: วันที่ลงประกาศ 2015-01-09 12:44:37 IP : 223.207.249.158


1

ความคิดเห็นที่ 1 (3759151)

 ตอบท่านสมาชิก...ขออธิบายขั้นตอนการปันผลมีหลายขั้นตอนดังนี้ขอรับ

   

                           1. สหกรณ์ฯเพิ่งปิดงบบัญชีประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557  

                           2. จัดทำสรุปงบตามระเบียบทางการเงินและบัญชีตามที่นายทะเบียนกำหนด  ประมาณ 5 วัน  

                           3. ประสานงานผู้สอบบัญชีเอกชนซึ่งที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบจากที่ประชุมใหญ่ปี 2556 ได้แก่ ศศิธรการบัญชี  ภาษีอากร  และธุรกิจ  เข้าตรวจสอบความถูกต้องงบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไร-ขาดทุน และงบกระแสเงินสด  ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558  และรับรองว่าถูกต้องหรือไม่  ผ่านมาแล้วปรากฏว่างบดุลถูกต้อง  ตามมาตรฐานการเงินและบัญชีผู้ประกอบการ

                            4. คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 จำนวน 15 คน  ประชุมเพื่อรับฟังผลการตรวจสอบบัญชี   ข้อคิดเห็น  และเสนอแนะ  และพิจารณาจัดสรรกำไร ปี 2557  โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลหุ้นของสมาชิกร้อยละ 5.60 (มีหุ้นเท่าใดเอา 5.6%คูณ แต่หุ้นระหว่างปี 2557 ต้องคิดเป็นรายเดือนนะคร้าบ)  ส่วนเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ได้คืนร้อยละ 7.00 ของดอกเบี้ยที่จ่ายมาตรงตามระยะเวลา)  

                              5. ขณะนี้ฝ่ายจัดการ(เจ้าหน้้าที่สหกรณ์ฯ)  กำลังคิดยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้สมาชิกรายบุคคลน่าจะยังไม่แล้วเสร็จ  คงประมาณ 1 สัปดาห์  แต่เราสามารถคำนวณจากข้อมูลตามข้อ 4  ของเราเองได้คร่าวๆครับลองดู

                               ซึ่งปีนี้ ในรอบ 6 เดือนแรกสหกรณ์ฯต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารที่ไปกู้เขามาอัตราร้อยละ 5.625  แต่เรายังมีผลกำไรจากการประหยัดค่าใช้จ่าย  และการบริหารจัดการที่ดี  พร้อมทั้งเอากำไรส่วนหนึ่งไปสะสมไว้ในทุนสำรอง 9.1 ล้านบาท(ปี 56 : .3 ล้านบาท)  ไว้เป็นทุนสวัสดิการสมาชิก 1 ล้านบาท(ปี 56 : 5 หมื่นบาท) และทุนสวัสดิการสมาชิก 2.7 แสนบาท(ปี 56: 5 หมื่นบาท)   นับว่าผลประกอบการปีนี้ดีพอสมควร  เมื่อเทียบกับสหกรณ์อื่นๆ  หรือบริษัทเอกชน  ผลตอบแทนร้อยละ 5.6 หายากนะ  แถมยังได้เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้อีก  โอเคนะคร้าบ  วันที่ 27 มกราคม  2558  ถ้าที่ประชุมใหญ่ผ่านการรับรองงบฯ  แล้วจ่ายปันผลวันนั้นแน่นอน

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเสน่ห์ มั่นทับ (sanemant-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-12 16:28:28 IP : 223.207.248.135


ความคิดเห็นที่ 2 (3759170)

 ขออภัยพิมพ์ตก (ปี 56 นำกำไรไปไว้เป็นทุนสำรอง 8.3 ล้านบาท)

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเสน่ห์ มั่นทับ (sanemant-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-12 16:50:59 IP : 223.207.248.135


ความคิดเห็นที่ 3 (3759183)

      ตกอีกแล้ว(เป็นประจำ) นำผลกำไรปี 57 ไปไว้ในกองทุนเพื่อสมาชิกหลักๆคือ

      1. ทุนสวัสดิการสมาชิก (เช่นเวลาสมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา เสียชีวิต, สมาชิกบวช, สมาชิกแต่งงาน) จำนวน 1 ล้านบาท  

      2. ทุนสาธารณประโยชน์ (เช่น ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก, สมาชิกประสบภัยพิบัติต่างๆ) จำนวน 2.7 แสนบาท 

      เดิมพิมพ์เป็นทุนสวัสดิการ 2 ครั้ง ขอแก้ตามนี้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเสน่ห์ มั่นทับ (sanemant-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-12 17:30:19 IP : 223.207.248.135


ความคิดเห็นที่ 4 (3759206)

เพิ่งเปิดดูในระบบสอบถามเว็ปไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด เมื่อกี้  โดยใช้รหัสเข้าระบบของเราที่ขอมาจากสหกรณ์พบว่า ฝ่ายจัดการคำนวณเงินปันผลหุ้น  และเฉลี่ยคืนดอกเบี้เงินกู้ให้เสร็จแล้ว  สมาชิกเปิดดูของตนเองได้ที่ระบบสอบถาม  โดยใช้รหัสของตนเองได้แล้วขอรับ  ต้องขอบคุณฝ่ายจัดการ(เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานรวดเร็วมาก  ขอบคุณๆ)

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเสน่ห์ มั่นทับ (sanemant-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-12 18:55:55 IP : 223.207.248.1351


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลAdmin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด