สอบถามการค้ำประกัน


 มีเงินกุ็ค้างอยู่ 370000บาท ยอดเงินเรื้อหุุ้น 322380 บาท ข้อมูล 28 กพ64  ถ้าถึงประมาณ เดือนเมษายน 2564 ทุนเรือนหุ้น กับยอดกุ็ จใกล้เคียงกันน  จะถอนออกจากสมาชิกจะสอบถาม

1.เอาทุนเรือนหุ้นจ่ายเงินที่ค้างชำระที่กู้มาทั้งหมด  ได้หรือไม่

2.และที่ค้ำประกันคนอื่นไว้จะมีผลต่อการออกจากสหกรณ์หรือไม่

3.และระยะเวลาเท่าไหน่จึงจะสมัครใหม่ได้ผู้ตั้งกระทู้ สมจิต จารุชวลิต (lakjet12-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2021-02-25 15:03:45 IP : 116.58.228.40


1

ความคิดเห็นที่ 1 (4418101)

 ไม่เห็นสหกรณ์ตอบแบบคำถาม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สมจิต (lakjet12-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-02-26 15:07:28 IP : 27.145.86.55


ความคิดเห็นที่ 2 (4418836)

 เรียน ฝ่ายจัดการ/ผู้ดูแลเว็ปบอร์ด

           ช่วยดูแลตอบคำถามสมาชิก และ ป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาตั้งกระทู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯด้วยครับ...เริ่มจะเกิดความโกลาหลในกระดานสนทนาของสหกรณ์ฯ 

            ผมอาจช่วยตอบคำถามของสมจิต จารุชวลิต ดูนะครับ

            ประเด็นแรก : หากสมาชิกประสงค์ลาออก สมาชิกสามารถนำทุนเรือนหุ้นมาหักกลบลบหนี้ได้

            ประเด็นที่สอง : การลาออกไม่สามารถหลุดพ้นจากภาระค้ำประกันตามสัญญาเงินกู้ได้ จนกว่าผู้กู้จะหาผู้ค้ำประกันมาเปลี่ยนทดแทนผู้ค้ำรายเดิม ที่มีสถานะสมาชิกเท่าเทียมกัน

            ประเด็นที่สาม : สถานะขณะนี้สมจิต ได้รับสิทธิ์สวัสดิการจากสหรณ์ฯ เช่น

                                      - สวัสดิการสมาชิกโสด เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีผู้ร้องขอให้ลดเหลือ 50 ปี

                                      - สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต คาดว่าน่าจะราวแสนกว่าบาท(ถ้าเป็นสมาชิกถึง 30 ปี จะได้รับสูงสุดถึง 1.5 แสนบาท) นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการบิดา/มารดาของสมาชิกเสียชีวิตอีก รายละ 5,000บาท 

                                      - สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุเมื่อครบ 60 ปี

                                      - สวัสดิการสมาชิกสูงอายุรายปี เมื่ออายุ 61 ปีขึ้นไป

              ประเด็นที่สี่ : หากสมาชิกลาออกครั้งแรก จะสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ครั้งที่สองได้อีกภายใน 1 ปี(ระยะรอคอย) และ ชำระค่าสมัคร 500 บาท(เพิ่มขึ้น 5 เท่า) และสิทธิ์สวัสดิการที่จะได้รับนั้น ต้องกลับมาเริ่มนับอายุการเป็นสมาชิกใหม่อีกครั้ง

              สรุป : ความเห็นของผม สมจิต ไม่ควรลาออก หากไม่ประสงค์ค้ำประกันใคร ก็สามารถปฏิเสธในสัญญาใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนสัญญาเก่าก็ต้องทำใจ(ค้ำประกันต่อไป) และอาศัยเวลาจนกว่าผู้กู้ที่เราค้ำประกันไว้จะเปิดกู้สัญญาใหม่ไปชำระสัญญาเก่า เราจึงจะเป็นอิสระ ครับ..

            

ผู้แสดงความคิดเห็น เสน่ห์ มั่นทับ (Sanemant-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2021-03-07 20:22:07 IP : 125.25.237.281


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด