สิทธิสมาชิกสมทบ


 หากตัวเราเป็นสมาชิกสามัญ บิดา มารดา บุคร สามี มีสิทธิสมัครสมาชิกสมทบ เมื่อเป็นสมาชิกสมทบแล้ว มีสิทธิสมัครณาปนกิจกระทรวงสาธารณสุข จ่ายเบี้ย 4000 บ ต่อปี เสียชิวิตได้ 1000000 บ สมัครได้อายุไม่เกิน 55 ปี อยากทราบว่าเข้าใจถูกต้องตามนี้ไหมค่ะ

 ผู้ตั้งกระทู้ สมาชิกสามัญ :: วันที่ลงประกาศ 2013-07-30 14:24:44 IP : 110.77.202.226


1

ความคิดเห็นที่ 1 (3473431)

เรียนสมาชิกสหกรณ์ฯ

            ผู้เข้าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย มี 2 ประเภท คะ

            1.  ประเภทสามัญ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                  (1)  เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ฯ

                  (2)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

                  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ

                  (4)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ณ  วันสมัคร

                   (5)  มีอายุในวันสมัครไม่เกิน  50 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร

             2.  ประเภทสมทบ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                  (1)  เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯที่เป็น พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง***คราว เท่านั้น

                  (2) เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ

                  (3)  เป็นคู่สมรสของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

                  (4)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

                  (5)  ไม่เป็นบุคคล ล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ

                  (6)  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร

                  (7)  มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์ในวันสมัคร

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ วันที่ตอบ 2013-07-31 09:03:48 IP : 182.53.154.227


ความคิดเห็นที่ 2 (3473736)

 แสดงว่า สมาชิกสมทบ ที่สมัครได้ต้องเป็นพนักงานราชการหรือลุกจ้าง ด้วยใช่ไหมค่ะ

และที่ สมัครได้ไม่เกิน อายุ 55 ปีคือ ณาปณกิจของอะไรค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 123 วันที่ตอบ 2013-08-08 13:49:36 IP : 110.77.152.33


ความคิดเห็นที่ 3 (3474137)

เรียนสมาชิก

         ใช่แล้วคะต้องเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้าง ของหน่วยงาน 

     **** ขณะทาง สนง. ฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้ให้สิทธิ์สมาชิกอายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ สมัครได้ไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม 2556 คะ ****

         เป็นฌาปนกิจของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  คะ

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ วันที่ตอบ 2013-08-15 10:50:32 IP : 182.53.148.121


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลAdmin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด