dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


สมัครสมาชิก สส.ชสอ ปี 2563 article

** ใบรับรองแพทย์ใช้ของ โรงพยาบาลรัฐ เท่านั้น !! **


ประกาศรับสมัคร สส.ชสอ. ประจำปี 2563
 Download

ใบสมัคร สส.ชสอ. สามัญ ประจำปี 2563 Download

 

ใบสมัคร สส.ชสอ. สมทบ ประจำปี 2563 Download

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัคร กสธท.เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 article
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสธท.) article
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสธท.) รอบพิเศษAdmin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564