ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
bulletประกาศ
bulletคำสั่ง
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


เอกสารการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

 
เอกสารประชุม

รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี 2567
วาระการประชุมวิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี 2567 article
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2566
วาระการประชุมใหญ่ ประจำปี 2566 article
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี 2566 article
วาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1 ประจำปี 2566 article
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2565
วาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2564 article
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2563
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2562
เอกสารการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2562
เอกสารการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2562
เอกสารการประชุมใหญ่ ปี 2561
รายงานการประชุมผู้แทนสมาชิก-2561
เอกสารการประชุมใหญ่ ปี2560
รายงานการประชุมผู้แทนสมาชิก-2560
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2559Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564