dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสธท.) (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน) article

 

เปิดรับสมัครแล้ว  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรับสมัคร

1 - 20  ของ ทุกเดือน  รับอายุตั้งแต่ 20 - 54 ปีบริบูรณ์  ค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,540 บาท

***งดรับ..บิดา-มารดา***
 

ใบสมัคร  สสธท. สามัญ Download

ใบสมัคร  สสธท. สมทบ Download


  ประกาศ รับสมัครสมาชิก Download

***ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแบบของสมาคม สสธท.เท่านั้น***

VVVVV ตัวอย่างการกรอกดูด้านล่าง VVVVV

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัคร กสธท. ปี 2564 (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน) article
สมัครสมาชิก สส.ชสอ ปี 2564 (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน) articleAdmin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564