dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสธท.) article

 

เปิดรับสมัครแล้ว  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยรับสมัคร

1 - 20  ของ ทุกเดือน  รับอายุตั้งแต่ 20 - 54 ปีบริบูรณ์  ค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,040 บาท

***งดรับ..บิดา-มารดา***
***งดรับ..คู่สมรส***

 

ใบสมัคร  สสธท. สามัญ Download

ใบสมัคร  สสธท. สมทบ Download
 

***ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแบบของสมาคม สสธท.เท่านั้น***

VVVVV ตัวอย่างการกรอกดูด้านล่าง VVVVV

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัคร กสธท.เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 article
สมัครสมาชิก สส.ชสอ ปี 2563 article
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสธท.) รอบพิเศษAdmin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564