ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


รายงานการประชุมผู้แทนสมาชิก-2560

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download
เอกสารประชุม

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2564
เอกสารการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2563
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2562
เอกสารการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2562
เอกสารการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2562
เอกสารการประชุมใหญ่ ปี 2561
รายงานการประชุมผู้แทนสมาชิก-2561
เอกสารการประชุมใหญ่ ปี2560
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2559Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564