สอบถามเงินปันผลของปี 2557 ค่ะ


ไม่ทราบว่าสามารถดูได้จากที่ไหนค่ะ 

หรือว่าสอบถามในหน้ากระดานสนทนาได้เลยไหมคะ/ ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ สมาชิกเก่า เล่าใหม่ :: วันที่ลงประกาศ 2015-01-06 20:28:06 IP : 192.168.121.31


1

ความคิดเห็นที่ 1 (3759149)

 ตอบท่านสมาชิก...ขออธิบายขั้นตอนการปันผลมีหลายขั้นตอนดังนี้ขอรับ

   

                           1. สหกรณ์ฯเพิ่งปิดงบบัญชีประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557  

                           2. จัดทำสรุปงบตามระเบียบทางการเงินและบัญชีตามที่นายทะเบียนกำหนด  ประมาณ 5 วัน  

                           3. ประสานงานผู้สอบบัญชีเอกชนซึ่งที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบจากที่ประชุมใหญ่ปี 2556 ได้แก่ ศศิธรการบัญชี  ภาษีอากร  และธุรกิจ  เข้าตรวจสอบความถูกต้องงบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไร-ขาดทุน และงบกระแสเงินสด  ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2558  และรับรองว่าถูกต้องหรือไม่  ผ่านมาแล้วปรากฏว่างบดุลถูกต้อง  ตามมาตรฐานการเงินและบัญชีผู้ประกอบการ

                            4. คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 จำนวน 15 คน  ประชุมเพื่อรับฟังผลการตรวจสอบบัญชี   ข้อคิดเห็น  และเสนอแนะ  และพิจารณาจัดสรรกำไร ปี 2557  โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลหุ้นของสมาชิกร้อยละ 5.60 (มีหุ้นเท่าใดเอา 5.6%คูณ แต่หุ้นระหว่างปี 2557 ต้องคิดเป็นรายเดือนนะคร้าบ)  ส่วนเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ได้คืนร้อยละ 7.00 ของดอกเบี้ยที่จ่ายมาตรงตามระยะเวลา)  

                              5. ขณะนี้ฝ่ายจัดการ(เจ้าหน้้าที่สหกรณ์ฯ)  กำลังคิดยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้สมาชิกรายบุคคลน่าจะยังไม่แล้วเสร็จ  คงประมาณ 1 สัปดาห์  แต่เราสามารถคำนวณจากข้อมูลตามข้อ 4  ของเราเองได้คร่าวๆครับลองดู

                               ซึ่งปีนี้ ในรอบ 6 เดือนแรกสหกรณ์ฯต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคารที่ไปกู้เขามาอัตราร้อยละ 5.625  แต่เรายังมีผลกำไรจากการประหยัดค่าใช้จ่าย  และการบริหารจัดการที่ดี  พร้อมทั้งเอากำไรส่วนหนึ่งไปสะสมไว้ในทุนสำรอง 9.1 ล้านบาท(ปี 56 : .3 ล้านบาท)  ไว้เป็นทุนสวัสดิการสมาชิก 1 ล้านบาท(ปี 56 : 5 หมื่นบาท) และทุนสวัสดิการสมาชิก 2.7 แสนบาท(ปี 56: 5 หมื่นบาท)   นับว่าผลประกอบการปีนี้ดีพอสมควร  เมื่อเทียบกับสหกรณ์อื่นๆ  หรือบริษัทเอกชน  ผลตอบแทนร้อยละ 5.6 หายากนะ  แถมยังได้เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้อีก  โอเคนะคร้าบ  วันที่ 27 มกราคม  2558  ถ้าที่ประชุมใหญ่ผ่านการรับรองงบฯ  แล้วจ่ายปันผลวันนั้นแน่นอน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเสน่ห์ มั่นทับ (sanemant-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-12 16:25:25 IP : 223.207.248.135


ความคิดเห็นที่ 2 (3759192)

 ขออภัยพิมพ์ทุนสวัสดิการเบิ้ล 2 ครั้ง(เดี๋ยวสับสนถามมาอีก)  ที่ถูกคือ นำผลกำไรปี 57 ไปไว้ในกองทุนเพื่อสหกรณ์ฯ และสมาชิกหลักๆ คือ

        1. นำเข้า ทุนสำรอง (ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ และเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ฯ) จำนวน 9.18 ล้านบาท

       2. นำเข้า ทุนสวัสดิการสมาชิก (เช่นเวลาสมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา เสียชีวิต, สมาชิกบวช, สมาชิกแต่งงาน) จำนวน 1 ล้านบาท  

       3. นำเข้า ทุนสาธารณประโยชน์ (เช่น ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก, สมาชิกประสบภัยพิบัติต่างๆ) จำนวน 2.7 แสนบาท 

       4. ทุนอื่นๆอีกเล็กน้อยหลักแสนบาท (เช่น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล, ทุนเพื่อขยายกิจการ ฯลฯ (เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติการจัดสรรเงินกำไร)

ผู้แสดงความคิดเห็น นายเสน่ห์ มั่นทับ (sanemant-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-12 17:50:48 IP : 223.207.248.135


ความคิดเห็นที่ 3 (3760347)

 ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาชิกเก่า เล่าใหม่ วันที่ตอบ 2015-01-15 14:05:17 IP : 192.168.91.581


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลAdmin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด