ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
bulletประกาศ
bulletคำสั่ง
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ข้อบังคับ

ข้อบังคับ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์


ข้อบังคับ สหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2566
 

 

ข้อบังคับ สหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2566

 
 

 ข้อบังคับ สหกรณ์ฯ พ.ศ.2565
 

 Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564