dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


คณะกรรมการ
Avatar
คณะกรรมการอำนวยการ ติดต่อ 089-461-3582
Avatar
--คณะกรรมการเงินกู้-- ติดต่อ 081-475-2561
Avatar
คกก.อำนวยการ คกก.ศึกษาประชาสัมพันธ์ ติดต่อ 087-571-1714
Avatar
คกก.ตรวจสอบภายใน ติดต่อ 081-379-2379
Avatar
คกก.อำนวยการ คกก.ระเบียบข้อบังคับ ติดต่อ 081-674-2004
Avatar
คกก.อำนวยการ คกก.ศึกษาประชาสัมพันธ์ ติดต่อ 089-439-7859
Avatar
คกก.ระเบียบข้อบังคับ คกก.ศึกษาประชาสัมพันธ์ ติดต่อ 089-566-4882
Avatar
คกก.ระเบียบข้อบังคับ คกก.ศึกษาประชาสัมพันธ์ ติดต่อ 089-959-1230
Avatar
--คณะกรรมการเงินกู้-- ติดต่อ 089-271-9086
Avatar
--คณะกรรมการเงินกู้-- ติดต่อ 080-502-2434
Avatar
คกก.ตรวจสอบภายใน คกก.ศึกษาประชาสัมพันธ์ ติดต่อ 089-644-0884
Avatar
--คณะกรรมการเงินกู้-- ติดต่อ 089-272-3603
Avatar
คกก.ตรวจสอบภายใน คกก.ระเบียบข้อบังคับ ติดต่อ 081-953-6477
Avatar
--คณะกรรมการเงินกู้-- ติดต่อ 086-211-5178
Avatar
คกก.ตรวจสอบภายใน ติดต่อ 086-212-2799

 

 Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564