ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
bulletประกาศ
bulletคำสั่ง
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


รูปภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2019
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 33 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 ธันวาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 34 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : มอบเครื่องกรองน้ำ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 21 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มิถุนายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : คณะกรรมการพบสมาชิก 2560
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564