ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศ


ประกาศ2566 ฉบับที่6 การจัดตั้งกลุ่มเฉพาะกิจarticle

      ประกาศ>>>การจัดตั้งกลุ่มเฉพาะกิจ สมาชิกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศ2566 ฉบับที่5 แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์ ประจำปี 2566

      ประกาศ>>>แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์

ประกาศ2566 ฉบับที่4 การจัดตั้งกลุ่มหน่วยงาน-กลุ่มสมาชิก ปี 2566

     ประกาศ>>>การจัดตั้งกลุ่มหน่วยงาน-กลุ่มสมาชิก

ประกาศ2566 ฉบับที่3 การส่งชำระค่าหุ้นรายเดือน ปี 2566

    ประกาศ>>>การส่งชำระค่าหุ้นรายเดือน ปี 2566

ประกาศ2566 ฉบับที่2 การให้เงินกู้พิเศษโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 ประจำปี 2566

    ประกาศ>>>การให้เงินกู้พิเศษโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต2

ประกาศ2565 ฉบับที่54 เเจ้งเงื่อนไขการทำธุรกรรม ฝาก-ถอนเงิน เกิน 5,000,000 บาทarticle

   ประกาศ>>>เเจ้งเงื่อนไขการทำธุรกรรม ฝาก-ถอนเงิน เกิน 5,000,000 บาท

ประกาศ การดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการในสหกรณ์

   ประกาศ>>>การดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการในสหกรณ์ 

ประกาศ วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2566

       ประกาศ>>>วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด ประจำปี 2566

ประกาศ ผลการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

      ประกาศ>>>ผลการสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก ประจำปีบัญชี 2566

  คำสั่ง>>>เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก ประจำปีบัญชี 2566

[Go to top]Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564