dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศ


การหยุดทำการ

 การหยุดทำการ

การเปิดรับเงินฝากประจำทวีสุข

 การเปิดรับเงินฝากประจำทวีสุข

การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอุดมสุข

 การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอุดมสุข

แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2563

 แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2563

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

ลดอัตตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สธ.พล. ปี 2563

 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สธ.พล. ปี 2563

ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563

 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563

แจ้งเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์

  แจ้งเงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์

การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี

 การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและมีอายุครบ 60 ปี 

การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ ปี 2562

 การให้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่สูงอายุ ปี 2562

[Go to top]Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564