dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศ


ยกเลิกวันหยุด (วันสงกรานต์) ประจำปี 2563article

 ยกเลิกวันหยุด (วันสงกรานต์) ประจำปี 2563

การถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำของสมาชิกarticle

 การถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำของสมาชิก

การสรรหาบริษัทประกันสินเชื่อกลุ่มarticle

 การสรรหาบริษัทประกันสินเชื่อกลุ่ม

ประกาศ รับสมัคร สสธท.เดือนมีนาคม 2563

 สสธท. รับสมัครอายุไม่เกิน 55 ปี และรับสมัครสมาชิกสมทบ คู่สมรส (รอบสุดท้าย)

การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2563

 การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2563

เงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ปี 2563

 เงื่อนไขการกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ปี 2563

การปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก

 การปรับลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก

โครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีขอกู้เงินชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน

 โครงการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีขอกู้เงินชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน

การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษอุดมสุข

   ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำปี 2563

ลดอัดตราดอกเบี้ยเงินกู้

  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำปี 2563

[Go to top]Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564