ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศ


ประกาศ2566 ฉบับที่34 ผลการคัดเลือกกรรมการดีเด่น ประจำปี 2566

             ประกาศ>>>ผลการคัดเลือกกรรมการดีเด่น ประจำปี 2566

ประกาศ2566 ฉบับที่33 ผลการคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2566

             ประกาศ>>>ผลการคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2566

คำสั่ง เเต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาชิก ประจำปีบัญชี 2567

   คำสั่ง>>>แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาชิก ประจำปีบัญชี 2567

คำสั่ง เเต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2567

   คำสั่ง>>>เเต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปีบัญชี 2567

ประกาศ2566 คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567 ฉบับที่2

         ประกาศ>>>ฉบับที่ 2 ประกาศผลการสรรหา เป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สธ.พล. ประจำปี 2567

ประกาศ2566 ฉบับที่32 ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ฯ

             ประกาศ>>>ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมทรัพย์ ประจำปี 2566

 

ประกาศ2566 ฉบับที่31 แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2567

            ประกาศ>>>แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2567

ประกาศ2566 ฉบับที่30 การจัดตั้งกลุ่มหน่วยงาน-กลุ่มสมาชิก ประจำปี 2567

           ประกาศ>>>การจัดตั้งกลุ่มหน่วยงาน-กลุ่มสมาชิก ประจำปี 2567

ประกาศ2566 ฉบับที่29 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2566

          ประกาศ>>>หลักเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประจำกลุ่มสมาชิกและอนุกรรมการนับคะแนน

   คำสั่ง>>>แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประจำกลุ่มสมาชิกและอนุกรรมการนับคะแนน

[Go to top]Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564