dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletที่ปรึกษาสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ประกาศ


แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงิน ปี 2563

 แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงิน ปี 2563

การหยุดทำการ

การหยุดทำการ

วันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563

 วันหยุดสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563

วันหยุดทำการ ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

 วันหยุดทำการ ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)

การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการในสหกรณ์

 การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการในสหกรณ์

ทุนเกษียณอายุราชการย้อนหลัง ปี 2562

 ทุนเกษียณอายุราชการย้อนหลัง ปี 2562

การหยุดทำการ

 การหยุดทำการ

การเปิดรับเงินฝากประจำทวีสุข

 การเปิดรับเงินฝากประจำทวีสุข

การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอุดมสุข

 การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอุดมสุข

แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2563

 แจ้งจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วยงาน ประจำปี 2563

[Go to top]Admin by Phattanarat
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564