ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
bulletประกาศ
bulletคำสั่ง
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ


ประกาศ/มติที่ประชุม ประกาศโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าอันตราย article

ประกาศโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าอันตรายและแจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สสธท. และ กสธท.

มอบทุนสงเคราะห์ให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

 มอบทุนสงเคราะห์ให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสธท.) (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)article

รับสมัคร สสธท. (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)

 

 **** รอบปกติ    รับตั้งแต่อายุ 20 - 54 ปีบริบูรณ์ ***
 **** รอบพิเศษ  รับอายุ 54 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ***

 

<<งดรับ..บิดา-มารดา>>

สมัครสมาชิก กสธท. (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)article

รับสมัคร กสธท. [ล้านที่ 2,ล้านที่ 3 เเละ ล้านที่ 4 ]

(รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)

 **** รอบปกติ    รับตั้งแต่อายุ 20 - 59 ปีบริบูรณ์ ***
 **** รอบพิเศษ  รับอายุเกิน 59 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ***

สมัครสมาชิก สส.ชสอ (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)article

รับสมัคร สส.ชสอ รับอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์

 

(รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)

 

 

1
[Go to top]Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564