ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


ข่าวสารประชาสัมพันธ์


มอบทุนสงเคราะห์ให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

 มอบทุนสงเคราะห์ให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสธท.) (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)article

รับสมัคร สสธท. (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)

 

 **** รับสมัคร สสธท.  รับตั้งแต่อายุ 20 - 54 ปีบริบูรณ์ ***

 

*** งดรับ..บิดา-มารดา ***

รับสมัคร กสธท. ปี 2565 (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)article

รับสมัคร กสธท. ปี 2565 (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)


 **** รับสมัคร กสธท.  รับอายุไม่เกิน 59 ปี บริบูรณ์ ****

สมัครสมาชิก สส.ชสอ ปี 2565 (รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)article

รับสมัคร สส.ชสอ รับอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์

 

(รับสมัครวันที่ 1 - 20 ของทุกเดือน)


 

 

1
[Go to top]Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564