ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับสหกรณ์
bulletคณะกรรมการ
bulletเจ้าหน้าที่สหกรณ์
bulletทำเนียบประธานกรรมการ
bulletทำเนียบผู้จัดการ
dot
dot
bulletประกาศ
bulletคำสั่ง
dot
dot
bulletข้อบังคับ
bulletระเบียบ
bulletนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
dot
dot
bulletกระดานสนทนา
bulletธรรมภิบาลสหกรณ์
bulletคำนวณรายรับ - รายจ่าย


ตรวจสอบสิทธื์


This Column Introคำสั่งที่3-2567แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

   คำสั่ง>>>เเต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คำสั่งที่2-2567แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน

   คำสั่ง>>>เเต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน

คำสั่งที่1-2567เเต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

   คำสั่ง>>>เเต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

คำสั่งที่17-2566เเต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ตรวจรับพัสดุ 2567

   คำสั่ง>>>เเต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ตรวจรับพัสดุ 2567

คำสั่งที่16-2566แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์

   คำสั่ง>>>แต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ ปี2567

[Go to top]Admin by สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 25/16-17 ถ.อาทิตย์วงศ์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร 055-243102 โทรสาร 055-251564